Praktijkinfo 2018-09-07T13:53:40+00:00

Praktijkachtergrond

VISIE

Voor de eerste opvang van gezondheidsproblemen is Uw huisarts de aangewezen persoon.

Zij/Hij is dé toegangspoort tot de gezondheidszorg.

Uw huisarts biedt U:

een persoonlijke aanpak
het bijhouden van Uw Globaal Medisch Dossier ( GMD)
raadplegingen en huisbezoeken

U kan ook bij Uw huisarts terecht voor:

bloedafname
ECG ( film van Uw hart)
spirometrie (longfunctieonderzoek)
baby’s en zieke kinderen
vaccinaties ( kind en volwassene)
pilcontrole en baarmoederhalsuitstrijkje
onderzoeken vóór een operatie
hechting van wonden
behandeling van kleine ongelukken
bevriezen van wratten (Dit kan elke dag, behalve op maandagvoormiddag en donderdagvoormiddag)
kleine heelkunde
begeleiding van psychische problemen
zo nodig zal hij/zij U verwijzen naar de juiste specialist

BALANS

Nu we een groepspraktijk vormen bestaande uit vier huisartsen, denken we dat de tijd rijp is om onze huisartsenpraktijk ook een naam te geven.

Na een tijdje nadenken en brainstormen is de naam ‘Balans’ uit de bus gevallen. Graag geven we u hier een woordje uitleg over.

In eerste instantie denken we aan het evenwicht tussen jong en oud(er), man en vrouw, zowel in onze patiëntenpopulatie als wat onszelf betreft. Als huisarts streven we ernaar om een echte ‘familiearts’ te zijn, met patiënten over alle generaties heen.

Verder denken we aan een mooie balans tussen de aanpak van acute problemen en de opvolging van chronische aandoeningen, tussen curatie (genezing) en preventie, tussen lichamelijke ziektes en psychische aandoeningen, en het hele spectrum daartussenin, want lichaam en geest staan niet los van elkaar.

Wij trachten ook een evenwicht te vinden tussen werk en gezin en nemen dus deel aan de nacht- en weekendwachtdienst.

En uiteraard mag je als patiënt soms ook letterlijk ‘op de balans’ gaan staan!